20.10.2022 roku dwaj uczniowie z klasy VII przeprowadzili bardzo interesującą lekcję języka angielskiego.

Lekcja dotyczyła słownictwa i przydatnych zwrotów z zakresu wykroczeń i przestępstw.