Na dzisiejszej lekcji matematyki uczniowie klasy 7 grali w domino matematyczne.

W formie zabawy edukacyjnej powtórzyli materiał do sprawdzianu z działu
„Procenty”.