Język polski jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie… Każdego tygodnia Uczniowie wykonują wiele ćwiczeń, aby pokonać trudności.

W zeszłą środę w kl. 3 w ruch poszły słowniki ortograficzne, gazetki sklepowe, kartony, nożyczki, klej itd… Powstały plakaty. Była to także świetna okazja do ćwiczenia umiejętności pracy w zespole i prezentacji.