W imieniu Dyrekcji, nauczycieli i obdarowanych rodzin SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za zaangażowanie, życzliwość, otwarte serca, zrozumienie i hojność podczas organizowanej w naszej szkole pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.