Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale 5 już to już tak!
Gazetka klasowa Uczniów z kl. 1.