Smok Wawelski to jedna z wizytówek nSmokaszego miasta. Najmłodsi Uczniowie doskonale o tym wiedzą i z chęcią tworzą prace plastyczne przypominające o tej niezwykłej postaci ?