W czasie zawieszenia zajęć edukacyjnych nauczyciele naszej szkoły przekazują niezbędne informacje o zadaniach, ćwiczeniach i wskazówkach do ich wykonania przez dzieci w domu przez dziennik elektroniczny. Zajęcia z uczniami odbywają się m.in. za pośrednictwem platformy Zoom.