Szanowni Rodzice,
przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona do 2
4 maja br., nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Termin egzaminu ósmoklasisty został określony na 16, 17, i 18 czerwca 2020r.