W związku z decyzją władz dotyczącą zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych na okres od 12 do 25 marca, informujemy, że od poniedziałku 16 marca szkoła będzie zamknięta. We wszystkich pilnych sprawach prosimy o kontakt za pośrednictwem telefonu. e-maila, dziennika elektronicznego.
Przerwa w działaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Bardzo prosimy o:
– codzienne śledzenie przesyłanych informacji,
– zachęcanie dziecka do nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole, do uzupełniania, ugruntowania i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności,
– kontakt z nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie apelujemy o możliwie całkowite poddanie się zasadom przeciwdziałania sytuacji epidemiologicznej, zwłaszcza dotyczących unikania przez uczniów miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Wszystkim nam powinno zależeć, aby wykorzystać ten czas na zminimalizowanie obecnego zagrożenia. Pamiętajmy także o stosowaniu podstawowych zasad higieny.