Wspaniale jest mieć świadomość, że do naszej Szkoły uczęszczają Dzieci o wielkich sercach! <3

Chętni Uczniowie z klas I, III oraz V wykonali kartki oraz napisali wiele ciepłych słów z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które zostały przekazane do Podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie.

Dziękujemy za włączenie się w akcję! <3