Z radością informujemy, że szkoła została zgłoszona do Konkursu Astronomicznego z okazji roku Mikołaja Kopernika, który odbędzie się w dniu 29.11.2023 r.

Konkurs jest organizowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.

Celem konkursu jest pogłębianie wśród dzieci i młodzieży zagadnień związanych z patronem roku oraz wiedzą o astronomii, nauce przyrodniczej zajmującej się badaniem ciał niebieskich oraz zjawisk zachodzących we Wszechświecie.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) i ma zasięg ogólnopolski. Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów:

  • Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III),
  • Poziom 2 dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI),
  • Poziom 3 dla szkoły podstawowej (kl. VII-VIII).

Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Może się tak zdarzyć, że przy danym pytaniu jedna, dwie, trzy bądź wszystkie odpowiedzi będą prawidłowe. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Konkurs Astronomiczny jest konkursem płatnym. Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca wpisowe w wysokości 15,00 zł.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu – p. Paulina Nieć.

ZGŁOSZENIA chętnych uczniów – do p. Pauliny Nieć: osobiście lub przez e-dziennik.

WPŁATA 15 zł – do dnia 15. 11. 2023r. , do p. Pauliny Nieć, sala nr 2.

Zachęcam i życzę powodzenia.

Z poważaniem

Paulina Nieć