„Konkurs teatralny jest przeznaczony dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Ma na celu przybliżenie dzieciom legend krakowskich oraz okresu panowania Jagiellonów na Wawelu. Przygotowując przedstawienia, uczestnicy konkursu poznają najsłynniejsze historie i postacie związane z Krakowem, a w szczególności z Zamkiem na Wawelu. Dzieci przyglądają się specyfice i technice pracy aktora, mają również okazję samodzielnie przygotować scenografię. Udział w konkursie jest okazją do nauki pracy w grupie.

Organizator: Aleksandra Nosalska (Dział Oświatowy Zamku)I etap konkursu: 18 V 2017