Uczniowie klasy 1 w ramach zajęć z edukacji wczesnoszkolnej  i plastycznej  uczestniczyli w zajęciach dot.”Legenda o złotej kaczce”.