Podczas ostatniej lekcji muzyki Uczniowie z klasy 3 dowiedzieli się więcej na temat A. Vivaldiego. Ich zadaniem było również stworzenie notatek o jednym z najwybitniejszych kompozytorów baroku i samodzielne zakomponowanie tekstu na siatkach figur geometrycznych, które przy kilku pociagnięciach sznureczków potrafią zamienić się w bryły 3D!