Za nami kolejna Msza Święta pierwszopiątkowa, w której uczestniczyliśmy.
Dziękujemy za obecność, a szczególnie Pani Basi Niebudek i Bernatce za oprawę muzyczną oraz Hani za przeczytanie słowa Bożego.