Powtórka z literatury nie w szkolnych ławkach? Tak. Czy można ją zrobić podczas wycieczki po naszym mieście? Zdecydowanie!
Uczniowie z klasy 7 spędzili 2 godziny słuchając literackich anegdot z Krakowem w tle.
Każdy otrzymał tekst, którym miał się w czasie wycieczki opiekować. Nie zabrakło odwiedzenia m.in. Domu Literatów i odczytywania ważnych tekstów.