Za nami Finał akcji „Marzycielska Poczta – napisz list do chorego dziecka”. Akcję przeprowadzili uczniowie klasy IV pod opieką p.Pauliny. Każdy z uczniów miał możliwość podzielenia się dobrym słowem z dzieckiem, które na to czeka. Listy zostały przesłane!

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Zdjęcia dostępne na: Marzycielska Poczta