W klasie 7 lekcja matematyki odbyła się w języku angielskim. Uczniowie rozwiązywali zadanie tekstowe ćwicząc nie tylko umiejętności matematyczne, ale także przy okazji czytanie ze zrozumieniem w języku angielskim. Dobre humory nie opuszczały uczniów w trakcie tej lekcji