REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „ Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródełko” w Krakowie.
2. Cele konkursu:
– podtrzymywanie tradycji związanych z narodową kulturą i obrzędowością;
– pobudzanie kreatywności i wyobraźni dzieci;
– rozbudzanie zainteresowania różnorodnymi technikami plastycznymi.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów kl.1-3 szkoły podstawowej „Źródełko”.
 4. Temat konkursu „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”, dotyczy tradycji przygotowywania się do Świąt Wielkanocnych.
5. Każdy uczestnik zgłasza tylko jedną pracę.
6. Każda praca powinna zawierać metryczkę : nazwisko i imię autora, wiek, klasa.
7. Technika i forma pracy dowolna.
8. Wyboru najlepszych prac dokona komisja konkursowa.
9. Pracę należy składać do 03.04 2023r. Do wychowawców 1-3.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5.04. 2023 r.