O godzinie 11.11 odśpiewaliśmy Hymn Narodowy, kolejno wzięliśmy udział w Szkolnym Koncercie Pieśni Patriotycznych. Niech żyje Niepodległa!