Dyrekcja i nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej Źródełko w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów oraz rodziców na 10 – te jubileuszowe rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020.
Organizacja zajęć w dniu 2 września 2019r.:
* Godzina 8.30 rozpoczęcie roku szkolnego na sali ruchowej dla klas 4-8 (następnie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych)
*Godzina 9.15 Msza Święta
*Godzina 10.00 rozpoczęcie roku szkolnego na sali ruchowej dla klas 1-3 (następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych).
W tym dniu nie ma dyżuru świetlicowego.