Uczniowie klasy 3 mieli okazję zapalić znicze na opuszczonych grobach, uporządkować je oraz zastanowić się nad wartością życia i jego przemijaniem ….Wykazali się dużą dojrzałością i zaangażowaniem.