Poniżej małe przypomnienie na temat symboli narodowych.