Klasa 3 prezentuje wykonane przez siebie pomoce dydaktyczne z j. angielskiego w postaci Bingo, ilustrujące słownictwo z rozdziału 6. Jest to świetny patent na powtórkę!