Czy malarstwo może być ciekawe? Tak. Czy może stać się pasją? Oczywiście!
Tak było w przypadku Rozalki z klasy III, która stworzyła na ten temat interesującą prezentację. Uczniowie dowiedzieli się również więcej na temat gatunków w malarstwie.
Nie zabrakło – tak lubianych przez wszystkich – twórczych momentów ?‍? ?‍?