Czas sprawdzić siłę wiatru. Klasa druga na tę okoliczność przygotowała swoje własne wiatromierze.