Klasy 1-3 wzięły udział w warsztatach „Mosty niemożliwe” w Cricotece. Dzieci dowiedziały się kim był Tadeusz Kantor, poznały ciekawostki o krakowskich mostach i innych niezwykłych budowlach. Na koniec spotkania uczniowie tworzyli własne mosty lub pomniki metodą decupage’u.

Zdjęcia