Podczas ostatniej lekcji religii, klasa czwarta tworzyła z plasteliny wybrane sceny biblijne 🙂