Rok szkolny dobiega końca, czas na jedne z ostatnich wycieczek edukacyjnych. Tym razem Uczniowie z klasy 1 i 3 wyruszyli do Critoteki, czyli Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora.

Poznali wyjątkowy budynek, w którym mieści się muzeum.
Wzięli także udział w warsztatach ,,List, stempel, znak”, dzięki czemu m.in. przenieśli się do krainy ambalaży, a także dowiedzieli się czym jest ,,sztuka poczty”.
Każdy z uczestników zajęć miał możliwość stworzenia własnego graficznego stempla…

…a po warsztatach – lody dla ochłody! ?