Uczniowie z klas IV oraz V wybrali się dzisiaj do wyjątkowego miejsca – Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie.
Podczas wycieczki mieli okazję zapoznać się ze współczesnymi zwierzętami pod kątem ich funkcjonowania w wybranych ekosystemach. Oprócz tego podczas lekcji przyrodniczej dowiedzieli się więcej na temat ludzi, ich pozycji w świecie zwierząt oraz wpływu, który wywierają na środowisko przyrodnicze i bioróżnorodność.