Spośród uczniów naszej szkoły, biorących udział w konkursie najwyższe wyniki osiągnęli:
Zosia, klasa 6 – 100%
Bernadeta, klasa 3 – 93,33%
Dominik, klasa 2 – 90,83%
Ania, klasa 5 – 90%
Agnieszka, klasa 5 – 82,5%
Franciszek, klasa 3 – 78%

Gratulujemy!