12 marca 2019 r. Akademia Ignatianum przyznała Pani dyrektor Cierniak
Agnieszce medal dla zasłużonych osób współpracujących z uczelnią.
Wyróżnienie to jest nagrodą dla całej społeczności szkoły, w
szczególności nauczycieli przyjmujących na praktyki studentów
Ignatianum.