? SZCZĘŚLIWY NUMEREK ?

Jutro rozpoczyna się nowy miesiąc, a my mamy dla naszych Uczniów niespodziankę – propozycję zabawy ,,Szczęśliwy numerek” 🙂

Codziennie (od 1 grudnia) do ostatniego dnia tygodnia przed Świętami Bożego Narodzenia (22 grudnia) będziemy losować numer lub numery z dziennika.
Poniżej znajduje się regulamin zabawy.

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA
1. Zabawa ,,szczęśliwy numerek” jest organizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Źródełko w Krakowie.
2. Losowanie odbywa się automatycznie w dniu poprzedzającym.
3. Numerek umieszczany jest na stronie internetowej Szkoły: https://szkolazrodelko.edu.pl/ oraz na Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/szkolazrodelko w danym dniu o godz. 6.00.
4. Losowany będzie tylko jeden lub dwa numery z puli.
5. W określonym terminie (od 1 do 22 grudnia) dany numer lub numery mogą być wylosowane tylko jeden raz.
6. W puli numerów końcową liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole (nr 17).
7. Jeżeli Uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
8. Wynik losowania jest ostateczny.
9. Uczeń, którego numer został wylosowany, jest zwolniony w danym dniu z:
– odpowiedzi ustnej na ocenę,
– pisania niezapowiedzianej kartkówki,
– innych niezapowiedzianych form kontroli wiedzy,
– pracy domowej (z wyjątkiem prac długoterminowych).
Jeżeli Uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
10. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:
– pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych, kartkówek, sprawdzianów,
– aktywnego udziału w lekcji,
– wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
11. Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.