Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas w świętości.

Miłością i nadzieją napełni nasze serca.

Niech przemienia naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.

Oby w naszych sercach zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania.

Radosnego Alleluja  życzą Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Niepublicznej Szkoły Podstawowej Źródełko w Krakowie