Odkrywamy techniki plastyczne – tym razem był to frotaż, czyli technika odciskania faktury dowolnych przedmiotów na powierzchni papieru przez przyłożenie papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go, np. ołówkiem.

Prace plastyczne Uczniów z kl. 3.